top of page

【聖週四 主的晚餐】

今日係聖週四,逾越節三日慶典由今晚嘅主的晚餐彌撒開始,至到復活守夜禮達到高峰,並以復活主日嘅晚禱結束。

係主的晚餐彌撒入面,我地紀念三件耶穌基督比聖教會嘅禮物,分別係建立聖體聖事、建立聖秩聖事,同埋要我地彼此相愛嘅誡命。睇下今晚福音嘅第一句:「在逾越節慶日前,耶穌知道:他離此世歸父的時辰已到;他既深愛世上屬於自己的人,就愛他們到底。」(若13:1)就知道耶穌幾愛我地,唔係普通嘅愛而係「愛到底」!耶穌知道佢嘅時候就到,就係晚餐入面幫宗徒洗腳,仲建立左聖體聖事。我地對主耶穌嘅愛又點呢?平時有無去感恩天主對我地嘅愛?又有無因為疫情令我地無得返聖堂而有影響呢?

雖然我地今晚無得係聖堂參與彌撒,但大家都唔好忘記今日紀念呢三件珍貴嘅禮物!我地今日唔可以領聖體聖事,但大家都記得要睇彌撒直播同神領聖體!今日亦都想邀請大家為所有神職人員祈禱,特別為最近感染武漢肺炎嘅神職人員祈禱,求天主特別看顧他們,並賜佢地健康和平安。雖然而家無乜機會見到神長,但大家亦都要關心自己堂區神父同埋其他神父,另外如果能力許可下都要繼續捐獻你地嘅堂區同埋捐助有需要嘅人士或團體! #catholic #churchsupplies #christusrex #christthekingsupplies #hongkongcatholic #macaucatholic #liturgy #sacredliturgy #holyweek #paschaltriduum #holythursday #maundythursday

9 次查看

Kommentare


bottom of page