top of page
《What is a Pope?》宗教故事填色畫冊

《What is a Pope?》宗教故事填色畫冊

庫存單位: A-A-012
HK$32.00 一般價格
HK$19.20銷售價格

第一任教宗係邊個?係邊個選出第一任教宗?教宗職責係咩?現今教會又如何選出教宗?呢本書以簡單文字為大家解答以上問題。

bottom of page