top of page

【舉行「送聖體及聖灰簡單儀式」的聖灰星期三】

經過上年無得領聖灰嘅聖灰星期三,今年又係特別嘅一年,因為今年香港教區係可以領聖灰但仍未有公開彌撒。

教區早前出咗一份「疫情下為堂區的一些特殊牧民措施」,當中提到「 堂區可按宗座禮儀及聖事部本年1月12日公布的《疫情期間聖灰星期三撒放聖灰備註》,舉行『送聖體及聖灰簡單儀式』...」,可以參考


另外,教區今年提出「 本年聖灰禮儀日(二月十七日)適逢農曆年初六,按照教區守則,信友是日免守大小齋,但為履行四旬期真誠悔改皈依的精神,信眾必須各自選擇其他適當的克己方式,或履行一些愛德善工。」雖然今日係免守大小齋,但唔係唔俾你守齋呀!!!

可以的話,大家都可以繼續守大小齋!而且善工唔怕做多得,鼓勵大家同時都可以係生活上實踐愛德呀!

10 次查看

Comentários


bottom of page